Botox

Botox ( botulinetoxine ) is een stof die de mimische spieren verslapt. Het werkt vooral bij mannen en vrouwen die veel mimische spieren gebruiken. Als het gezicht ontspannen is, zullen er weinig rimpels zichtbaar zijn. Bij praten of alleen maar ingespannen luisteren, kunnen diepe rimpels in het voorhoofd en tussen de wenkbrauwen zichtbaar worden. Bij veelvuldig onbewust ‘knijpen’ met de ogen vormen zich kraaienpootjes naast de ogen.

Er wordt per behandeling een kleine hoeveelheid botulinetoxine in de spier gespoten. Het effect is na een paar dagen zichtbaar, na één week optimaal en na 4 à 5 maanden uitgewerkt. Botox injecties blijven bij herhaling meestal langer effectief.

Botox wordt rechtstreeks in de spier gespoten. Door het middel stagneert de prikkeloverdracht van de zenuwen naar de spieren, waardoor de spieren tijdelijk “lam” worden gelegd en spiertrekkingen achterwege blijven. Het middel blijft 4 tot 6 maanden actief. Bij een inspuiting met Botox is een verdoving niet nodig. De injectienaald die we hiervoor gebruiken is heel fijn en zorgt slechts voor een gevoel van een speldenprikje.

Rimpels

Een rimpel is een groef of plooi in de huid die onder andere wordt veroorzaakt door ouderdom, UV straling of vermagering.
Rimpels worden dus nagenoeg geheel veroorzaakt door veranderingen in de opperhuid. Ultraviolette straling vermindert de nieuwvorming van collageen en in zonbeschenen huid zijn de veranderingen dan ook meer uitgesproken. Het aantal elastinevezels neemt af en het aantal fibroblasten wordt minder. De huid wordt hierdoor droger en raakt beschadigd.

Informatie

Voor de behandeling

Voor een eerste consult krijgt u altijd een gesprek met de arts die u ook daadwerkelijk gaat behandelen. In dit gesprek bekijkt de arts of u geschikt bent voor deze behandeling met Botox. Daarvoor zal de arts vragen naar uw medische achtergrond en of u medicijnen gebruikt.

Voorafgaand aan de behandeling worden foto`s gemaakt die in uw medisch dossier worden bewaard. Zo kunnen we achteraf duidelijk zien wat het resultaat van de behandeling is.

Na de behandeling

De huid kan na de behandeling gedurende 1 à 2 uur een beetje rood worden en zwellen. Na de behandeling, die circa 10 minuten duurt, kan men meteen naar huis.
De volgende dag bent u weer volledig toonbaar. Wel raden wij u aan om meteen na de inspuiting zoveel mogelijk het hoofd rechtop te houden. Dit voorkomt dat de vloeistof naar een ander deel van het gezicht zakt waardoor andere spiergroepen in het gelaat tijdelijk verlamd raken.
Ook is het verstandig om tot 2 uur na de inspuiting de spieren in het behandelde gebied zoveel mogelijk te gebruiken.
Hierdoor hecht de Botox zich zo goed mogelijk in de spier en wordt de werking optimaal.

Het resultaat is dat de huid minder rimpels vertoont en dat deze ook niet kunnen ontstaan. Vooral fronsrimpels, voorhoofdrimpels en kraaienpootjes zijn prima te behandelen. Andere delen van het gezicht zoals mond, wangen en kin zijn minder geschikt voor een inspuiting met Botox. De duur van het resultaat kan per persoon verschillen. Na 4 tot 6 maanden is het middel uitgewerkt en kan de behandeling zonder problemen herhaald worden.

Er zijn in het algemeen geen complicaties. Allergische reacties blijven achterwege gezien de lage dosering. In uitzonderlijke gevallen kan een Botox inspuiting een ongewenst effect hebben, gelukkig is dit altijd tijdelijk. Dit is het geval als er een horizontale rimpel vlak boven de wenkbrauw wordt ingespoten. Een “hangend” ooglid is dan het gevolg. De behandelend arts zal dan ook altijd heel goed de afweging maken welke rimpels voor een Botox behandeling in aanmerking komen. Mensen met een zenuw- of spieraandoening of zwangere vrouwen mogen niet behandeld worden.
Ongeveer 1 tot 2% van de mensen heeft antistoffen tegen Botox. Dan heeft de behandeling geen of onvoldoende effect.

Tarieven

Alle tarieven

Afspraak maken?

Heeft u last van genoemde aandoeningen en wilt u een gesprek over de mogelijkheden tot behandeling hiervan? Maak dan nu snel een afspraak.

Maak afspraak