Laserbehandeling kleine spataderen

Het verwijderen van beenvaatjes door middel van een laser.

Spataders

Ontsierende vaatjes op de benen zijn de zichtbare kleine rode of blauwe lijntjes op de benen. Soms zijn ze ook zichtbaar als vlekken op de benen. Ze worden ook wel takkenbosvenen of penseelvarices genoemd. Eigenlijk zijn het kleine oppervlakkige spatadertjes (micro-varices).
De vaatjes ontstaan meestal spontaan, maar kunnen ook door spataderen die dieper gelegen zijn veroorzaakt worden. De druk die dan ontstaat van binnenuit belast de oppervlakkige kleine vaatjes. Spataders kunnen ontstaan door hormoonschommelingen tijdens de zwangerschap, erfelijke aanleg of een staand beroep.

Informatie

Lasers geven licht af met een specifieke golflengte. Elke golflengte wordt geabsorbeerd door een andere structuur in de huid. Voorbeelden van structuren die het licht absorberen zijn pigment, bloed of water. Het Palomar laserhandstuk dat speciaal ontwikkeld is voor het verwijderen van bloedvaatjes op de benen, geeft licht af met een golflengte van 1064 nanometer. Dat is de ideale golflengte om bloedvaatjes op de benen te behandelen.

De laser zendt een lichtstraal uit die door de huid gaat en in de bloedvaatjes dringt en ze vernietigt, zonder de omliggende huid te beschadigen. Door de warmte die in de adertjes ontstaat, stolt het bloed en wordt het beenvaatje vernietigd waarna het verdwijnt. Dit heeft geen invloed op het omliggende weefsel. Deze behandeling wordt ook wel gedaan als aanvullende behandeling op sclero-therapie (het wegspuiten van spataders). Gedurende de behandeling zullen met het handstuk korte lichtpulsen worden afgegeven op de vaatjes. Bij elke lichtpuls van het handstuk zult u een lichtflits zien, een signaal horen en een kort prikkelend gevoel in de huid ervaren.
Een verdoving is niet nodig; de meeste mensen die een behandeling hebben ondergaan, vergelijken dit met het gevoel van een elastiekje dat op de huid wordt geschoten. Door de effectieve huidkoeling zijn de behandelingen goed te verdragen en wordt uw huid optimaal beschermd.

Voor de behandeling

Het is niet mogelijk een zongebruinde huid te behandelen.

Na de behandeling

Direct na de behandeling kunt u een van de volgende reacties zien: het bloedvat is verdwenen, het bloedvat is donkerder geworden en/of het bloedvat is gekrompen. De huid rondom het bloedvat kan een lichte roodheid en een lichte zwelling vertonen. Over het algemeen verdwijnt dit gedurende de eerste 24 uur na de behandeling. Meestal heeft u meer dan één behandeling nodig om het gewenste resultaat te bereiken.

Het is verstandig na de behandeling tijdelijk therapeutische elastische kousen te dragen als er een groot gebied behandeld is.

Deze laserbehandeling wordt eenmalig uitgevoerd. Hier geldt geen garantie. De behandelaar heeft dit met u besproken. Een eventuele vervolgbehandeling zal dan ook opnieuw in rekening worden gebracht.

Tarieven

Kleine spataders: gering, per been (laser)
€ 100
Kleine spataders: gemiddeld, per been (laser)
€ 200
Kleine spataders: uitgebreid, per been (laser)
€ 300
Alle tarieven

Afspraak maken?

Heeft u last van genoemde aandoeningen en wilt u een gesprek over de mogelijkheden tot behandeling hiervan? Maak dan nu snel een afspraak.

Maak afspraak