VNUS Closure procedure

Spataders (VNUS closure procedure)

 

Spataders

Ontsierende vaatjes op de benen zijn de zichtbare kleine rode of blauwe lijntjes op de benen. Soms zijn ze ook zichtbaar als vlekken op de benen. Ze worden ook wel takkenbosvenen of penseelvarices genoemd. Eigenlijk zijn het kleine oppervlakkige spatadertjes (micro-varices).
De vaatjes ontstaan meestal spontaan, maar kunnen ook door spataderen die dieper gelegen zijn veroorzaakt worden. De druk die dan ontstaat van binnenuit belast de oppervlakkige kleine vaatjes. Spataders kunnen ontstaan door hormoonschommelingen tijdens de zwangerschap, erfelijke aanleg of een staand beroep.

Informatie

Bij de ingreep wordt in de desbetreffende ader via een kleine snede in de huid een katheter geplaatst onder geleiding van een echo duplex apparaat. Door middel van meerdere kleine injecties wordt het rondom het vat verdoofd met een verdovende vloeistof. Als de katheter goed ligt en de verdoving geplaatst is volgt de behandeling. De radiofrequente golven die af worden gegeven door de tip de katheter zorgen ervoor dat de ader van binnenuit verhit wordt en uiteindelijk gaat slinken. Hopelijk gaan de kleinere zichtbare adertjes minder opvallen hierdoor.

Om bloedingen zoveel mogelijk te voorkomen wordt het wondje door de plaatsing van de katheter afgeplakt met kleine hechtstrips. Eventueel worden op zichtbare aders een rol watten en pleisters aangebracht. De eerste 48 uur draagt u elastische kousen, overdag dubbele kousen, ’s nachts 1 kous. Na deze 48 uur kunt u de pleisters en de wattenrol verwijderen. Daarna draagt u nog 5 dagen dubbele kousen overdag. U mag dan ook weer douchen.

Auto rijden na de ingreep kan moeilijk zijn. Neem bij voorkeur iemand mee die u naar huis kan brengen. Na uitwerking van de verdoving kan de behandelde plek wat gevoelig zijn. U mag een pijnstiller (paracetamol) gebruiken, maar meestal is dat niet nodig. Gelieve geen NSAID’s te gebruiken, zoals ibuprofen, naproxen of diclofenac.

U kunt direct na de ingreep weer uw gewone werkzaamheden doen, maar alles met mate. U mag de eerste 2 weken na de ingreep niet intensief sporten. U mag wel korte afstanden wandelen en fietsen.

Het resultaat van de VNUS closure procedure is over het algemeen goed. Na het weghalen van de hechtstrips kunnen er wat bloeduitstortingen aanwezig zijn. Dit is normaal, ze verdwijnen na enkele weken. Soms blijft het been wat gevoelig, hetgeen ook enkele weken kan aanhouden. Mocht u aanvullend nog een behandeling willen dan is dat uiteraard mogelijk (lees hiervoor de informatie van de andere behandelingen op de website)

Deze behandeling wordt eenmalig uitgevoerd. Hier geldt geen garantie. De behandelaar heeft dit met u besproken. Een eventuele vervolgbehandeling zal dan ook opnieuw in rekening worden gebracht.

Tarieven

VNUS closure procedure 1 been
€ 999
VNUS closure procedure 2 benen
€ 1599
Alle tarieven

Afspraak maken?

Heeft u last van genoemde aandoeningen en wilt u een gesprek over de mogelijkheden tot behandeling hiervan? Maak dan nu snel een afspraak.

Maak afspraak