UV-B

Behandeling met UV-B

U komt naar het DCCL voor een behandeling met UV-B. Uw behandelend arts heeft u verteld waarom u met UV-B wordt behandeld. Op deze pagina vindt u informatie over wat de behandeling inhoudt, de voorbereidingen op de behandeling en de gang van zaken tijdens en na de behandeling. Mocht u na het lezen van deze pagina nog vragen hebben, dan kunt u ze stellen aan uw behandelend arts of aan de assistente.

Ultraviolet licht

Onderzoek heeft aangetoond dat zonlicht een gunstig effect heeft op sommige huidziekten, zoals psoriasis en eczeem. Zonlicht bestaat uit ultraviolet licht van verschillende golflengtes: UV-A, UV-B en UV-C. Iedere soort ultraviolet licht heeft een andere uitwerking op de huid. Belichting met UV-A of UV-B wordt toegepast bij huidafwijkingen, als behandeling met zalf niet of niet voldoende resultaat heeft. Vooral bij psoriasis en bij eczeem heeft deze belichting vaak effect. In uw situatie is gekozen voor belichting met UV-B.

UV-B

UV-B is dat deel van het licht dat gemakkelijk zonnebrand veroorzaakt. UV-B remt de ontstekingscellen in de huid af. Een UV-B-behandeling mag niet plaatsvinden bij mensen die medicijnen slikken die de huid gevoelig maken voor ultraviolet licht. Uw arts bespreekt dit met u als hij of zij de behandeling voorstelt. Wilt u een eventuele verandering in de medicijnen die u gebruikt tijdens de UV-B-kuur, met uw arts bespreken?

 

Informatie

Voorbereidingen (thuis)

De UV-B-stralen kunnen goed in uw huid doordringen als u zo weinig mogelijk huidschilfers heeft. Als u psoriasis heeft kunt u dit bereiken door op de dagen dat u niet belicht wordt uw huid in te smeren met een zalf tegen de schilfers, die uw arts heeft voorgeschreven. Op de dag dat u behandeld wordt kunt u eventueel kort voor de belichting een douche of een bad nemen. We vragen u geen crèmes aan te brengen vlak voor de behandeling. Op de polikliniek kunt u eventueel ook een douche nemen. Voor andere huidafwijkingen zijn geen voorbereidingen nodig.

Melden

Op de afgesproken tijd meldt u zich bij de balie van het DCCL.

Meld aan de assistente:

  • Of u na de vorige belichting binnen één uur last kreeg van jeuk/sterke roodheid.
  • Of de jeuk/sterke roodheid langer dan acht uur duurde na de laatste belichting.
  • Als u grieperig bent. Dit kan ervoor zorgen dat u sneller verbrandt.
    Het is belangrijk dat de assistente bovenstaande weet. Zij past dan namelijk de instelling van de cabine aan.

 

Gang van zaken tijdens de behandeling

Voor de behandeling is het nodig dat u zich uitkleedt. Mannen moeten de onderbroek/ tangaslip aanhouden, omdat anders de kans bestaat dat de geslachtsdelen verbranden. Wilt u er op letten dat u gedurende de kuur hetzelfde model blijft dragen?

Vrouwen mogen zich voor de belichting helemaal uitkleden. Als u het prettiger vindt en geen huidafwijkingen in deze zone van uw lichaam heeft, kunt u uw onderbroek of tangaslip aanhouden. Draagt u dan wel elke keer hetzelfde model.

Het is belangrijk zoveel mogelijk in het midden van de cabine te gaan staan en dezelfde houding aan te nemen. Hiermee kunt u plaatselijke verbrandingen voorkomen. U moet tijdens de belichting een speciale bril dragen ter bescherming van uw ogen. De assistente begeleidt u bij de belichtingsprocedure.

Terwijl u staat in de cabine, wordt u van alle kanten door lampen belicht. Van boven is de cabine open. Als u in de cabine bent, ziet u een touwtje waaraan u kunt trekken om desgewenst de assistente op te roepen. Op de polikliniek kunt u na de belichting douchen. Zo mogelijk laat de assistente u voor de eerste belichting de cabine zien.

De eerste keer duurt de belichting heel kort, ongeveer een halve tot één minuut. De duur van de belichting wordt geleidelijk opgevoerd en is ingesteld in Joules (de hoeveelheid energie die de lampen afgeven). Per week komt u twee of drie keren naar de polikliniek voor een belichting. Een UV-B-kuur duurt meestal zes tot twaalf weken. Als u bent verbrand, meldt u dit dan de volgende keer aan de assistente. De duur van de belichting zal worden verkort. Uw behandelend arts controleert ten minste een keer in de zes weken of de belichting bij u het gewenste resultaat heeft.

Na de behandeling

Op de dag van de belichting is uitgebreid zonnen af te raden. Uw huid kan door de belichting een beetje rood worden en branderig aanvoelen. Deze lichte verbranding is na ongeveer 10 à 12 uur het sterkst. Insmeren met een vette crème geeft vaak wel enige verlichting.

Effecten van UV-B

Na enkele behandelingen zullen de huidafwijkingen afnemen. Uiteindelijk kan ook de roodheid van de huid verdwijnen. U zult merken dat uw huid bruin wordt. Uw huid geeft vaak weken tot maanden geen of minder klachten. De nadelen van UV-B zijn dezelfde als die van de zon. Op lange termijn een snellere veroudering van de huid en een grotere kans op huidkanker. Een gemiddelde strandvakantie in Spanje geeft een grotere belasting voor uw huid dan de hele UV-B-kuur.

Tarieven

15x
€ 500
20x
€ 675
25x
€ 850
30x
€ 1000
Alle tarieven

Afspraak maken?

Heeft u last van genoemde aandoeningen en wilt u een gesprek over de mogelijkheden tot behandeling hiervan? Maak dan nu snel een afspraak.

Maak afspraak